Open access is to ensure as broad a reach as possible to research results, which is an indispensable priority of research and education around the world. Open access system provides access to information generated by Gazi University and academicians.is an attempt to ensure proper access to copyright.

You can search by author name, title or keywords

Select a community to browse its collections.

 • Nurettin Topçu’Da Medeniyet Tasavvurunu Oluşturan Etik, Estetik, Dinî Değerler 

  Engin ERDEMİR (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüTürkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2019-10)
  Bu çalışmanın amacı, “medeniyet” olgusunun fertten başlayarak toplumsal olgularla olan ilişkisini değerler bağlamında ortaya koymaktır. Özellikle değerler felsefesi bahsinde medeniyeti kuran değerler ile medeniyetin ...
 • Gastronomi Turizminin Kentin Tanıtımına Ve Markalaşmasına Etkisi: Erzurum İli Örneği 

  Ferhat BOZTOPRAK (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüAile Ekonomisi Ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı, 2019-10)
  Son yıllarda oldukça ilgi toplayan gastronomi turizmi, turizm sektörünün olmazsa olmazları arasında yerini almış bulunmaktadır. Belirli bir süre turizm faaliyetlerinde bulunan ve bölgeye turist çekebilen kentlerin, turizm ...
 • Tarih Eğitiminin Osmanlı Eğitim Kurumlarına Xıx. Yüzyıldan İtibaren Girmesinin Sebepleri 

  Deniz VARDAR BÜLBÜL (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüTürkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2019-10)
  sebepleri araştırılmıştır. Çalışmada tarama yöntemlerinden literatür incelemesi içeren tarihî yöntem kullanılmış olup veriler, doküman analizi yönteminin genel tarama şekline yönelik olarak toplanmıştır. Toplanan veriler ...
 • Seramik Form Ve Yüzeylerde Şamanizmin Etkileri 

  Gülay USLU (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüUygulamalı Sanatlar Anabilim Dalı, 2019-10)
  Primitif dönemlerden günümüze kadar var oluşunun izlerini sürdürmüş olan Şamanizm inancı, toplumlara göre bir din, bir inanç sistemi olarak nitelendirilmiştir. Bu araştırmada Şamanizm’in toplumlar üzerinde ki etkileri ...
 • İnsan Hakları Eğitiminde Öteki Kavramı 

  Orhan BİLİR (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüTürkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2019-10)
  Bu çalışmanın amacı insan hakları açısından “öteki” kavramının zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca insan, insan hakları kavramları da tarihsel bir perspektifle ele alınmıştır. İnsan hakları ve öteki ...

View more