Open access is to ensure as broad a reach as possible to research results, which is an indispensable priority of research and education around the world. Open access system provides access to information generated by Gazi University and academicians.is an attempt to ensure proper access to copyright.

You can search by author name, title or keywords

Select a community to browse its collections.

 • Zihin Kuramı Hikayeleri (Tuhaf Hikayeler) Testinin Türkçeye Uyarlanması Ve 7-12 Yaş Çocuklarında Zihin Kuramı Becerilerinin İncelenmesi 

  Gözde ÇINBAY (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüÇocuk Gelişimi Ve Eğitimi Ana Bilim Dali, 2019-09)
  Bu araştırmanın amacı Francesca Happé tarafından 1999’da İngiltere’de geliştirilen Tuhaf Hikayeler Testini ( The Strange Stories Task) Türkçeye uyarlamak ve 7- 12 yaş çocuklarının zihin kuramı becerilerine etki eden ...
 • Üst Düzey Sporcularin Egzersiz Bağimlilik Düzeylerinin Incelenmesi 

  Havva Gizem DEMİREL (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüBeden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2019-09)
  Egzersiz, fiziksel aktivitenin alt sınıfı olarak kabul edilen, planlı, yapılandırılmış, istemli, fiziksel uygunluğun bir ya da birkaç unsurunu geliştirmeyi amaçlayan sürekli aktiviteler bütünüdür. Egzersizin, duygu durum ...
 • Üst Düzey Sporcularin Egzersiz Bağimlilik Düzeylerinin Incelenmesi 

  Havva Gizem DEMİREL (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüBeden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2019-09)
  Egzersiz, fiziksel aktivitenin alt sınıfı olarak kabul edilen, planlı, yapılandırılmış, istemli, fiziksel uygunluğun bir ya da birkaç unsurunu geliştirmeyi amaçlayan sürekli aktiviteler bütünüdür. Egzersizin, duygu durum ...
 • Okul Öncesi Çocukları İçin İlkokula Hazır Oluş Ölçeğinin (Oçiho) Geliştirilmesi 

  Safiye BİŞKİN (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüÇocuk Gelişimi Ve Eğitimi Ana Bilim Dali, 2019-09)
  Bu araştırma okul öncesi çocukları için ilkokula hazır oluş seviyelerini belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırma kapsamında önce nitel sonra nicel verilerin toplanması bakımından, karma yöntemlerden ...
 • Türkçe Eğitimi Ve Öğretiminde Sınırlılıklar 

  Nida Ülkü ÇETİN (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüTürkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2019-09)
  Eğitim sistemlerinin başarıya ulaşması, alanlarında nitelikli öğretmenlerin sisteme kazandırılmasıyla mümkündür. Öğretmenlik mesleğinde niteliğin sağlanmasında ise öğretmen adaylarının hizmet öncesinde almış oldukları ...

View more