Now showing items 1-20 of 1764

   Subject
   B allast, Travers, Geogrid, Geocell, Digital Image Correlation [1]
   B eypazari, DesignBuilder, thermal performance, conservation [1]
   B lack tea, Determination, DP polarography, Ion selective electrode [1]
   B4C üretimi,mekanokimyasal sentez,nano parçacık,Production of B4C,mechanochemical synthesis,nanoparticle [1]
   B4Cp,metal matrisli kompozit,delme işlenebilirliği, kesme kuvvetleri,yüzey pürüzlülüğü,takım aşınması,delme sıcaklığı,Taguchi,ANOVA,Deform 3D,sonlu eleman analizi,B4Cp,metal matrix composite,machinability of drilling,cutting forces,surface roughness,tool wear,drilling temperature, Taguchi,ANOVA,Deform 3D,finite element analysis [1]
   Baas [1]
   Baas Partisi [1]
   Baas Party [1]
   Baas Rejimi [1]
   Bab-ı Ali Baskını [1]
   Bab-ı Ali Incursion [1]
   Baba,çocuk,baba eğitim programı,okul öncesi dönem [1]
   Baba-bebek etkileşimi,etkileşim davranışları,bebek gelişimi [1]
   Babaçocuk ilişkisi,sosyal beceri,baba tutumları,okul öncesi dönem,birinci sınıf,Father-child relationship,social skill,father's attitudes,preschool, first-grade [1]
   Babailer İsyanı [1]
   Babalık gazetesi, eğitim-öğretim, Konya’da eğitim, Cumhuriyet Dönemi [1]
   Babalık newspaper, education-teaching, education in Konya, Re-publican Period [1]
   Babalık Rolü Algısı,Aile Katılımı,Fatherhood Role Perception,Family Involvement [1]
   Babalık Rolü Algısı,Anne- Baba Tutumlar Fatherhood Role Perception,Parental Attitudes [1]
   babalık rolü algısı,anne-baba tutumları,fatherhood role perception,parental attitudes [1]