Now showing items 1-20 of 2336

   Subject
   k − basamak Fibonacci dizisi,Pascal matrisi,F − nomial Pascal matrisi,Çarpanlama,k − order Fibonacci sequence,Pascal matrix,F − nomial Pascal matrix,Factorizations. [1]
   K araşar, Beypazarı, Rural Heritage, Sustainable Conservation, Site Management [1]
   K ontrollü ovaryan hiperstimülasyon,over rezervi,PTEN,FOXO3 [1]
   K u m arin,kumarin-tiyofen,geleneksel metot,çözücüsüz reaksiyon,mikrodalga destekli işıma,gewald reaksiyonu,tek-kap üç bileşenli reaksiyon,fotofiziksel özellik,termogravimetrik analiz [1]
   K vitamini,osteokalsin,insülin direnci [1]
   K. Marx [1]
   KAA,ÇAEA,enerji etkinliği,kapsama,bağlantı,güvenlik,WSN,MOEA,energy efficiency,coverage,connectivity,security [1]
   Kabahat [1]
   Kabahatler Kanunu [1]
   Kabarcıklı kolon,karbon dioksit,absorpsiyon, sodyum metaborat,kütle transferi,Bubble column,carbon dioxide,absorption,sodium metaborate,mass transfer [1]
   Kabartma Figürlü Seramik [1]
   Kabe [1]
   Kabil [1]
   Kabile [1]
   Kablolu köprü,çevresel etkenler,dengeli konsol yöntemi, zamana bağlı analiz,Cable stayed bridge,enviromental conditions,cantilever method,time depent analysis [1]
   Kablolu Köprü,Farklı Yer Hareketi,Trafik Yüklemesi,Cable - Stayed Bridges,Multi Support Excitation,Traffic Loading [1]
   Kablolu köprü,yer hareketi değişim bileşenleri,yapı-zemin etkileşimi,filtre edilmiş beyaz gürültü,spektral yoğunluk fonksiyonu,dalga yayılma etkisi,korelasyon etkisi,zemin etkisi,alt sistem yaklaşımı,empedans fonksiyonu,Cable-stayed bridge,spatially varying ground motion components,soil-structure interaction,filtered white noise,spectral density function,wave-passage effect,incoherence effect,site-response effect,substructure method,impedance functions [1]
   Kablolu Köprüler,Modal Analiz,Dinamik Analiz,2 ve 3 Boyutlu Modelleme,Cable Stayed Bridges,Modal Analysis,Dynamic Analysis,2D and 3D Modeling [1]
   kablosuz ağ güvenliği,eliptik eğri kriptografisi,mobil imza,tek kullanımlık şifreleme,wireless security,elliptic curve cryptography,mobile signature,one time password [1]
   kablosuz ağ güvenliği,kimlik doğrulama,şifreleme,peap,wireless security,authentication,encryption,peap [2]