Now showing items 1-20 of 2670

   Subject
   T hücreli lenfoma,PET- BT [1]
   T I G welding, L-605 cobalt-based superalloy, 316 L stainless steel, weldability [1]
   T o kat, Anatolian Silk Road, Fortress, Conservation, Documentation, Cultural Routes [1]
   T raffic classification, encrypted traffic identification, machine learning, cyber security [1]
   T ransportation, developments in bridges , western anatolia, roman bridges, Turkish bridges, typology [1]
   T u bular structures, Shear frames, Finite elements [1]
   T-HINT,İletim tipi işitme kaybı,gürültü,orta kulak,T-HINT,conductive hearing loss,noise,middle ear [1]
   T.B. Veblen [1]
   T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük,Ders Kitabı, Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı,Birinci Dünya Savaşı,Başarı, [1]
   T.C. Ziraat Bankası A.Ş. [1]
   T/M,kendinden yağlamalı,yatak,bronz,grafit,yağ emdirme,sürtünme,aşınma,gözeneklilik,P/M,self-lubricated,bearing,bronze,graphite,oil impregnation,friction,wear,porosity. [1]
   Tabakalaşma [1]
   Tabakalaşma Ölçekleri [1]
   Tabakalı elastomerik malzeme,viskoelastik malzeme,dinamik karakteristik,depolama katılığı,sönüm katılığı,Voigt modeli [1]
   Tabakalı kompozit,ağırlık düşürme testi, darbe hasarı,burkulma,düşük hız,Laminated composite,drop weight impact tester,impact damage,buckling,low velocity [1]
   Tabakalı Kompozit,Karbon Fiber,Epoksi,Sıcaklık,Düşük Hızlı Darbe,Düşük sıcaklık,Gerinim ölçer [1]
   Tabakalı tesadüfi örnekleme,optimum paylastırma, doğrusal olmayan maliyet fonksiyonu,doğrusal olmayan optimizasyon teknikleri,Stratified random sampling,optimum allocation,nonlinear cost function,nonlinear optimization methods. [1]
   Tabal Ülkesi ve Krallığı [1]
   Tabiat [1]
   Tabii lift eğrisi, regle yüzey, slant regle yüzey, tanjant demeti, E. Study dönüşümü [1]