Now showing items 1-20 of 1084

   Subject
   Y Kuşağı [1]
   YĐD,Otoyol,Ulastırma,Karayolları,Build-Operate-Transfer,Motorway,Transportation,Highway [1]
   Y.K. Karaosmanoglu [1]
   Yașlı,Depresyon,Huzurevi,Yașlanma,Aged,Depression,Nursing Home,Aging. [1]
   Yabanci dil egitimi,portfolyo,yazma becerileri,bilgisayar destekli yabancı dil egitimi,Foreign language teaching,portfolio,writing skills,computer assisted language learning [1]
   YABANCI DİL DİNLEME BECERİSİ. [1]
   Yabancı Ortaklar [1]
   Yabancı Terörist Savaşçılar [1]
   Yabancı [2]
   Yabancı cisim aspirasyonu,bronkoskopi,çocukluk çagı havayolu tıkanıklıkları,foreign body aspiration,bronchoscopy,childhood airway obstructions [1]
   Yabancı dil eğitimi,otantik oyunları,ön bilgi (schematic),çocukluk oyunları, [1]
   Yabancı dil kaygısı,geçmiş yıllardaki hazırlık sınıfı deneyimi,yaş,cinsiyet,Foreign language anxiety,previous preparatory class experience,age,gender [1]
   Yabancı dil kaygısı,İngilizce dili öğretimi,hata düzeltme,Foreign language anxiety,English language teaching,error correction [1]
   Yabancı Dil olarak Almanca,Özgün ders araç gereçleri,Yabancı dil dersi [1]
   Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi,Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi,Iraklı Öğrenciler,Irakzta Türkçe,TÖMER [1]
   Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,ihtiyaç analizi,özel amaçlı Türkçe öğretimi,program geliştirme [1]
   Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi,Tayvan,Çince [1]
   Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,yapım eki,ek öğretimi,kelime hazinesi,kelime türetme becerisi,okuduğunu anlama becerisi [1]
   Yabancı dil olarak Türkçe, dil öğrenme stratejileri, belirsizlik hoşgörüsü [1]
   Yabancı Dil Olarak Türkçe, Ukrayna’da Türkiye Türkçesi, Dil Tutumları, Motivasyon [1]