Now showing items 1-20 of 189

   Subject
   Z nO, MgZnO, USCVD, mist deposition, nanostructures [1]
   z-giriş,da/da dönüştürücü,yenilenebilir enerji,AA modül,z-source,dc-dc converter,renewable energy,AC modul [1]
   Zabitan istihdam darboğazı,Deniz İşgücü Problemleri,Gemiadamı Açığı,Deniz işgücü Tahmin,Officer Shortage,Maritime Manpower Problems, Maritime Manpower Forecasting [1]
   Zafer Gazetesi [1]
   Zakir [1]
   Zaman [3]
   zaman [1]
   zaman algısı. [1]
   Zaman bağımlı en kısa yol problemi,graf,dijkstra,Time dependent shortest path problem,graph,dijkstra [1]
   Zaman Bölgesinde Sonlu Farklar,Yayılma,Plazma Ortam,Gauss Hüzmesi,Finite Difference Time Domain,Propagation,Plasma Medium,Gaussian Beam [1]
   Zaman Çizelgeleme,Üniversite Ders Programı Çizelgeleme,Matematiksel Modelleme [1]
   zaman değeri,tür seçimi,sosyo-ekonomik fizibilite ifade edilen tercihler,yap-işlet-devret (yid),value of time,modal split,socio-economic feasibility,stated preference,build-operate-transfer (bot) [1]
   Zaman dizileri (serileri),simülasyon,artıkların otokorelasyon (ACF) ve kısmi otokorelasyon (PACF) katsayıları,portmanteau test istatistikleri,Time series,Simulation,coefficients of residuals ACF and PACF,Portmanteau test statistics, [1]
   Zaman dizileri,aykırı değerler,Kestirim,Time series,Outliers,Forecasting [1]
   Zaman Gazetesi [1]
   Zaman kavramı,zarf tümleci,dilbilim,Fransızca dilbilgisi,Türkçe dilbilgisi,karşılaştırmalı dilbilim,Time concept,adverbial clause,linguistics,French grammar,Turkish grammar,comparative linguistics. [1]
   Zaman Newspaper [1]
   Zaman Serileri [2]
   Zaman Serisi,Mevsimsel Düzeltme,TRAMO-SEATS, X-12- ARIMA,DEMETRA,Sanayi Üretim İndeksi [1]
   Zaman Skalası ,Dinamik Denklemler,Laplace Dönüşümü ,Z-Dönüşümü [1]