Now showing items 21-40 of 3032

   Subject
   Sabit Damolla Abdulbaki [1]
   Sabit dozlu kombinasyon,Kalite tasarımı,Deney tasarımı, Amlodipin,Enalapril,Hipertansiyon [1]
   Sabit Etkiler Modeli [1]
   Sabit İletişim [1]
   Sabit Mıknatıs,DC Lineer Motor,Kontrol [1]
   Sabit Mıknatıs,Lineer Motor,Çembersel Motor,ANSYS-Maxwell [1]
   Sabit mıknatıslı küresel eyleyici/motor,Tork,3D manyetik analiz,Manyetik alan dağılımı,Permanent magnet spherical actuator/motor,Torque,3D magnetic analysis,Magnetic field distribution [1]
   Sabit nokta teoremi, modüler metrik, çogul degerli dönüsüm, Caristi tip, Feng-Liu tip dönüsüm, genellestirilmis metrik uzaylar [1]
   Sabit nokta teoremleri, M-metrik uzay, kısmi metrik uzay, r-Cauchy, yörüngesel süreklilik, genişlemeyen özelliği, Cauchy dönüşüm teoremi, yörüngesel büzülme dönüşümleri [1]
   Sabit nokta,Banach uzay,genişlemeyen dönüşüm,zayıf kompakt,normal yapı,asimptotik normal yapı,düzgün konveks,Fixed point,Banach space,nonexpansive mapping,weakly compact,normal structure,asimptotic normed structure, unformly convex [1]
   Sabit nokta,Banach uzayı,küme değerli dönüşüm, integral içerme,kuvvetli küme büzülme ve yoğunlaştırıcI dönüşüm,Chandrabhan dönüşümü,kompaktsızlık ölçüsü Fixed point,Banach space,multivalued map,integral inclusion,strict set contraction and condensing mapping,Chandrabhan mapping,measure of noncompactness. [1]
   Sabit nokta,büzülme dönüşümü,kısmi metrik uzay,b metrik uzay,düzgün uzay,gauge uzay [1]
   Sabit Nokta,Fuzzy Metrik Uzay,Kısmi Sıralı Metrik Uzay [1]
   Sabit Nokta,G-Metrik Uzay,Döngüsel Dönüşüm,GP-Metrik Uzay,Geraghty Büzülme,Kısmi Sıralı G-Metrik Uzay,Rasyonel Tipte Büzülme,Çift Sabit Nokta,Fixed Point,G-Metric Space,Cyclic Map,GP-Metric Space,Geraghty Contraction,Partially Ordered G-Metric Space,Rational Type Contraction,Coupled Fixed Point [1]
   Sabit nokta,küme değerli dönüşüm,karma küme değerli dönüşüm,Caristi dönüşümü,F-büzülme [1]
   Sabit nokta,kısmi sıralı metrik uzay,ikili sabit nokta,zayıf büzülme dönüşümü,Fixed point,partial ordered metric space,coupled fixed point,weakly contractive map [1]
   Sabit ve Tesadüfi Etkiler [1]
   Sabit Yanlış Alarm Oranı (SYAO),sezimleme,Gauss dağılım,Çevresel yansıma geçiş bölgeleri, Çoklu hedef,Tektür ortam,Tektür olmayan ortam,Constant False Alarm Rate (CFAR),Detection,Gaussian distribution,Clutter edge,Mutiple target,Homogenous environments,Nonhomogenous environments [1]
   Sabri Ülgener,communication,slogan,media, transportation,sloganic language,iletişim,slogan,medya,ulaşım,sloganik dil. [1]
   Sabrî [1]