Now showing items 1-20 of 34144

   Subject
   "Free but responsible press and publication" motto [1]
   "Nurettin Topçu"; "Dergi"; "Hareket" [1]
   𝑞 −Fibonacci polinomları,𝑞 −Lucas polinomları,Fibonacci polinomları,Lucas polinomları [1]
   Đnteriktal PET,serebral glukoz [1]
   α -acetylpyridine ketone,argerol bileşiği,IR,Ra,NBO,α-acetylpyridine ketone,argerol complex [1]
   α-tokoferol,Retinol,Antigenotoksisite,Kromozomal anormallik (KA),Kardeş k romatid değişimi (KKD), Mikronükleus (MN),Comet testi,α - tocopherol,Retinol,Antigenotoxicity,Chromosomal aberration (CA),Sister chromatid exchange (SCE),Micronucleus (MN),Comet [1]
   β yayınlayan kaynaklar,bremsstrahlung,radyofarmasitler,β- emitting source,bremsstrahlung,therapeutic radionuclides [1]
   β-Galaktosidaz,poli(vinil alkol),sodyumaljinat, enzim immobilizasyon,hapsetme, N-izopropilakrilamit,kovalent bağlanma, [1]
   β-ketoester,Tiyazol,Kumarin,Diazepin,Pirazol [1]
   β-laktam antibiyotikleri,6-APA,7-ACA,Amino asit Schiff bazları,Pd(II) kompleksleri,Antimikrobiyal aktivite,Sitotoksik etki,Antioksidan aktivite [1]
   'Âciz [1]
   ( İ,İ,,, , ) yapıları,Sasakian manifoldlar,hemen değme manifoldlar,hemen hemen değme manifoldların hiperyüzeyleri,Sasakian manifoldların hiperyüzeyleri,(İ,İ,,, , )-structure,Sasakians manifolds,almost contact manifolds,hypersurfaces of almost contact manifolds, hypersurfaces of Sasakians manifolds [1]
   (Ag-ZnO/PVP) polimer arayüzey tabakası; frekans ve voltaja bağlılık, elektriksel ve dielektrik özellikler [1]
   (Ag-ZnO/PVP) polymer interfacial layer; frequency and voltage dependence; electric and dielectric properties [1]
   (Commercial) Letter of credit [1]
   (Küresel Hegemonya [1]
   (The Principle Of The) Rule Of Law [1]
   * [1]
   * Aile Konutu * Aile Kavramı * Evlilik * Mülkiyet * Şerh [1]
   * Kabahatler Hukuku * İdari Para Cezaları * Hukuk [1]