Now showing items 1-1 of 1

    • 𝒒 −Fibonacci ve 𝒒 −Lucas Polinomlari 

      Esen, Sevgi (2018)
      Bu çalışmada, Carlitz'in tanımladığı 𝑞 −Fibonacci polinomlarına benzer şekilde 𝑞 −Lucas polinomları tanımlandı ve 𝑞 −Lucas polinomlarının açık (explicit) formülü elde edildi. ...