Now showing items 1-1 of 1

    • Aciz Divanı 

      S.manzadeshekarab, Naser (2011)
      Âciz Divanı adlı bu tez çalışmasının iki temel amacı vardır: Biri Kütüphanede bulunan Âciz Divanı'nın metnini oluşturmak ikinci ise bu metinden hareketle şairin edebiyat tarihi içindeki yerini belirlemektir. Âciz XIX. ...