Now showing items 1-1 of 1

    • Sasakıan manifoldların hiperyüzeyleri 

      Erol, İlhami (2011)
      Bu tezde bir diferensiyellenebilir manifold üzerinde ( İ,İ, , , , ) yapısı tanıtıldı ve bu yapılara bazı örnekler verildi. Ayrıca hemen hemen değme manifolların hiperyüzeyleri ve Sasakian manifoldların hiperyüzeyleri ...