Now showing items 1-1 of 1

    • İdari yargıda iptal davası açısından menfaat ihlali 

      Çekiç, Nuran (2011)
      İdari yargıda iptal davası açısından menfaat ihlali kavramını incelediğimiz bu çalışmamızda, menfaat ihlali kavramının tanımı yapılırken hak ihlali kavramının tanımı ve özellikle iptal davasının amacı ile hukuk devleti ...