Now showing items 1-1 of 1

    • Iıı-V Grubu Uzay Kalifiye Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi 

      Unknown author (Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüİleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı, 2020-12)
      Bu tez çalışmasında, ülkemiz yenilenebilir enerji ve uzay çalışmalarında bir kilometre taşı oluşturacak uzay kalifiye nitelikte güneş hücresi üretimi gerçekleştirildi. Bu amaçla tezin ana hedefi, uzay şartlarına dayanabilecek ...