Now showing items 1-4 of 4

  • 1 Numaralı Tokat Şer'iyye Sicili'nin analizi 

   Altıntakan, Gülten (2014)
   Bu çalışmada H.1186-1189/M.1772-1776 yıllarını kapsayan 1 Numaralı Tokat Şer'iyye Sicili'nin analizi yapılmıştır. Çalışmada belge özetleri yapıldıktan sonra, belgelerin mahiyetinden yola çıkarak, Tokat'ın söz konusu dönemdeki ...
  • TD. 544 no'lu Saruhan evkaf defterine göre Manisa vakıfları 

   Erkul, Hanefi (2010)
   Bu tez çalışmasında Manisa Kazası' ndaki Saruhanoğulları ve Osmanlı dönemlerine ait vakıflar incelenmektedir. Türk İslâm geleneği olarak Osmanlı fetihlerinde ele geçirilen bölgenin iskânında tekke ve zaviyeler önemli ...
  • Üsküp Vakıfları -Bir Sosyal Tarih İncelemesi- 

   Dede, Mevlüt (2015)
   Üsküp 1392 yılında Osmanlı Devleti hâkimiyeti altına girmiştir. Yaklaşık beş asrı aşkın bir süre Osmanlı Devleti hâkimiyetinde kalan şehir, Balkan Savaşlarıznın ardından 10 Ağustos 1913 yılında imzalanan Bükreş Anlaşmasızyla ...
  • Vakfiyelerine Göre Xvı-Xıx. Yüzyıllardaki Karaman Vakıflarının Tahlili 

   Asar, Serpil (2016)
   Tez çalışması Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan 49 vakfiyeden faydalanılarak hazırlanmıştır. XVI-XIX. Yüzyılları arasında Karamanzda kurulmuş olan vakıfları, bu vakıfların şehirdeki dağılımını, vakıfların ...