Now showing items 1-1 of 1

    • XIV. yy. Divan şiirinde sevgiliye dair benzetmeler 

      Pektaş, Mehmet (2011)
      Selçuklu egemenliğinin sona erip beylikler ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine rastlayan XIV. Yüzyıl, edebî anlamda bir dönüm noktası olmuştur. Resmi dil olarak Farsçanın terk edilişinin ardından bu yüzyılda, Türk dili ...