Now showing items 1-1 of 1

    • Muhyiddin Rûmî Ve Divançesi (İnceleme-Metin) 

      Akkese, Ayten (2014)
      Yaklaşık altı asır boyunca işlenerek ince bir zevk mahsulü hüviyetini kazanan Divan Edebiyatı, son ezgilerini söylediği XIX. yüzyılın özellikle ikinci yarısı içinde tarih sahnesinden çekilmeye başlamıştır. Bu dönemde ...