Now showing items 1-1 of 1

    • Vakfiyelere Göre Tâbir Ve Istılahlar 

      Çevrimli, Nilgün (2016)
      Bu tez, kültür tarihimizin önemli kurumlarından biri olan vakıfların işleyişini düzenleyen ve her bir vakfın yasası hükmünde olan vakfiyelerde geçen terim ve deyimleri sanat tarihi perspektifinden incelemeyi amaçlamaktadır. ...