Show simple item record

dc.contributor.advisorVildan ÇETİNTAŞ
dc.contributor.authorKILIÇ, NESLİHAN
dc.date.accessioned2020-03-11T20:25:19Z
dc.date.available2009-04-16
dc.date.available2020-03-11T20:25:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12602/190729
dc.description.abstractGeleneksel Türk süsleme sanatları içinde önemli bir yere sahip olan kalem işi süslemeler, camilerde sıva üstü kalem işi olarak uygulanmıştır. Zamanla tahrip olan bu bezemelerin birçoğu onarımlardaki yanlışlar nedeniyle değişime uğramaktadır. Bu araştırmada; XIX. Yüzyıl sonlarında yapılan, Sakarya İli Sapanca İlçesi Mahmudiye Köyü Hasan Fehmi Paşa Camii kalem işi süslemelerin motif, renk ve kompozisyon özellikleri ele alınmıştır. Kalem işleri ile sınırlandırılan bezemelerin fotoğrafları ve motiflerin üzerinden çizimleri alınarak röleveleri çıkarılmış ve belgelenmiştir. Araştırma sonucunda toplanan veriler tablolar ve çizimler olarak sunulmuştur. Sakarya İli Sapanca İlçesi Mahmudiye Köyü Hasan Fehmi Paşa Camii Kalem İşi Süslemeleri adı altında yürütülen tez çalışmasında dönemin sanat anlayışını yansıtan cami içi süslemelerin, renk, kompozisyon ve motif özellikleri incelenmiştir. Bölgenin Osmanlı'nın başkentine olan yakınlığı sanat anlayışındaki değişimlerden de çabuk etkilenmesine yol açmıştır. Batı etkisinin mimaride görülmeye başlanması ile kalem işi süsleme klasik motifleri yerine C ve S kıvrımlı, ışık gölge ile boyutlandırılmış ve tüm öğelerin bir arada kullanıldığı eklektik üsluplu yapılar oluşmuştur. Hasan Fehmi Paşa Camii bezemelerinde dönemin sanat anlayışı belirgin bir şekilde görülmüştür.
dc.description.abstractInterior Decoration Ornaments has an important role in Traditional Turkish Ornaments Arts, and used as interior decoration on plaster in mosques. In time, many of the ornamnets was ruined, and got lost due to bad decoration. In this research; Sakarya Province Sapanca County Mahmudiye Village Hasan Fehmi Paşa Mosque, build-in at the end of the XIX'th century, interior decoration ornaments motifs, colors, and composition properties discussed in detail. Ornaments photos of interior decoration and relievo taken out by drawing on motifs and carefully documented. End of the research result, collected all datas prepresented with tables and drawings. In naming thesis Sakarya Province Sapanca County Mahmudiye Village, Hasan Fehmi Paşa Mosque Interior Decoration Ornaments; Ottoman era art appreciation reflectings in-mosque ornaments, colors, compositations and motifs properties was observed and scrutinied. Due to geographical position of this area, which is very close to Capital of Ottoman Empire, it was promptly effected with any anteration of art appreciation. With the effects of West was first seeing in architechure; C,S Bends, resized with chiaroscuro, and all objects was used together in eklektik architecture rather than interior decoration ornaments classic motifs. Hasan Fehmi Paşa Mosque ornaments showed art appreciation of Ottoman era in a distinctive way.
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofseriesGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
dc.relation.ispartofseriesGELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
dc.subjectEl sanatları,güzel sanatlar,sanat tarihi, Handcrafts,work of chisel,decorative art,ornaments
dc.titleSAKARYA İLİ SAPANCA İLÇESİ MAHMUDİYE KÖYÜ HASAN FEHMİ PAŞA CAMİİ KALEM İŞİ SÜSLEMELERİ
dc.title.alternativeSAKARYA PROVINCE SAPANCA COUNTY MAHMUDİYE VILLAGE, HASAN FEHMİ PAŞA MOSQUE INTERIOR DECORATION ORNAMENTS
dc.typethesis
dc.contributor.authorIDdspace@gazi.edu.tr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record