Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12602/212092
Title: Doğalgaz Yakıtlı Bir Gaz Türbini-Atık Isı Geri Kazanım Sistemi Tasarımı
Other Titles: Desıgn Of A Gas Turbıne-Waste Heat Recovery System Wıth Natural Gas Fuel
Authors: Bozdaş,Özgür 
Keywords: Atık ısı buhar kazanı, kazan tasarımı, gaz türbini çevrimi;Waste heat steam boiler, boiler design, gas turbine cycle
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Abstract: 
Bu çalışmada 152 MWe Kurulu güce sahip bir kojenerasyon sisteminde, doğalgaz yakıtlı gaz türbini-jeneratör grubunda ve atık ısı buhar kazanı (HRSG) için sistem ve buhar kazanı tasarımı yapılmıştır. Ayrıca sistem enerji ve ekserji hesaplamaları Cylce Tempo 5.1 programı ile hesaplanmıştır. Atık ısı buhar kazanının tasarım paremetrelerine göre termodinamik hesapları yapılarak kazan kızdırıcı, buharlaştırıcı ve ekonomizör bölümleri boyutlandırılmıştır. Hesaplamaların yapılabilmesi için türbin çıkışı ve yanma sonucu oluşan duman gazı miktarı ve sıcaklığı, kazan ısıl yüklerin tayini için 512 kg/s ve 553 ºC olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde orta ve büyük kapasitelerde buhar kazanlarının tasarımında ve imalatında sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışma ile ilgili sektördeki çalışmacılara özgün tasarımlar ve yerli imalatlar konusunda yardımcı olmak hedeflenmiştir.

In this study, a system and steam boiler was designed for a cogeneration system with an installed capacity of 152 MWe, a gas turbine-generator group with natural gas fuel and a waste heat steam boiler (HRSG). In addition, system energy and exergy calculations were calculated with Cylce Tempo 5.1 program. The boiler superheater, evaporator and economizer sections were dimensioned by making thermodynamic calculations according to the design parameters of the waste heat steam boiler. In order to make the calculations, the amount and temperature of the fume gas resulting from the turbine outlet and combustion is accepted as 512 kg / s and 553 ºC for the determination of boiler thermal loads.There are problems in the design and manufacture of medium and large capacity steam boilers in our country. In this study, it is aimed to assist the workers in the related sector with original designs and domestic productions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12602/212092
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat
özgür_bozdaş_10309538_tez.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jul 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.