Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12602/212095
Title: Grafit Oranının Döküm Polyamid-Grafit Kompozitlerin Mekanik Özelliklerine Etkisi
Other Titles: The Effect Of Graphıte Rate On The Mechanıcal Propertıes Of Castıng Polyamıde-Graphıte Composıtes
Authors: Güneş Arslan,Canset 
Keywords: Polyamid, Döküm Polyamid, Grafit, Mekanik Özellikler, Kompozit Malzeme;Polyamide, Cast Polyamide, Graphite, Mechanical Properties, Composite Material
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Abstract: 
Günümüzde endüstriyel olarak büyük önem taşıyan ve metallerin yerine birçok alanda kullanılan döküm polyamid, mühendislik plastikleri arasında en yaygın olarak kullanılanlardandır. Mühendislik plastiklerinin mekanik özellikleri oldukça iyidir fakat kullanım amacına göre bazı özelliklerinin daha iyi olması gerekmektedir. Bu iyileştirmeler döküm polyamid üretimi sırasında çeşitli katkılar eklenmesiyle sağlanmaktadır. Bu çalışmada döküm polyamidin Ɛ kaprolaktamdan azot atmosferi altında serbest döküm prosesiyle endüstride ki üretim yöntemine sadık kalınarak pilot ölçekli reaktörde üretimi sırasında çeşitli oranlarda grafit katılarak, grafit oranının jelleşme ve katılaşma süreleri ile sertlik, çekme dayanımı, yüzde uzama, elastikiyet modülü, darbe ve aşınma dayanımı gibi mekanik özellikleri üzerindeki etkileri incelendi. Grafit oranı arttıkça jelleşme ve katılaşma süreleri uzarken, grafit oranının kompozitin sertliğinde önemli bir etkiye sahip olmadığı belirlendi. Grafit oranı arttıkça darbe dayanımı, akma dayanımı, kopma dayanımı, elastikiyet modülü, akma noktasındaki % uzama miktarı ve kopma noktasındaki % uzama miktarında düşmeler tespit edildi. % 3’e kadar grafit oranında aşınma dayanımında artış tespit edilirken, % 3‘ten fazla grafit oranında dayanımda değişiklik görülmedi.

Today, casting polyamide, which is of great industrial importance and used in many fields instead of metals, is one of the most widely used engineering plastics. The mechanical properties of engineering plastics are quite good, but some properties need to be better depending on the intended use. These improvements are made by adding various additives during the production of cast polyamide. In this study, during the production of cast polyamide from Ɛ-caprolactam under nitrogen atmosphere by free casting process in the pilot scale reactor, various ratios of graphite were added. And the effect of graphite ratio on the gelation and solidification duration and the mechanical properties such as hardness, tensile strength, elongation, modulus of elasticity, impact and wear resistance was determined. It is determined that as the graphite ratio increased, the gelation and solidification durations were increased and the graphite ratio did not have any significant effect on the hardness of the composite. It was also determined that impact strength, yield and tensile strength, modulus of elasticity, elongation at yield and at break were decreased with increasing graphite ratio. While an increase in wear resistance were observed with up to 3 % graphite ratio, in over 3% graphite ratio any change was not seen in wear resistance.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12602/212095
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat
canset_gunes_arslan_10311358_tez.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jul 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.