Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12602/229806
Title: Akromegalide Kas Ve Tendon Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of The Muscle And Tendon Changes İn Patients With Acromegaly
Authors: Dr. Birsen Öztürk Gökçe 
Keywords: Akromegali; ultrasonografi; entezit; kas kalınlığı;Acromegaly; ultrasound; enthesitis; muscle thickness
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Abstract: 
Çalışmamızda, akromegali hastalarında alt ekstremite tendon, yumuşak doku, kas gruplarının kalınlığı, pennat açı ve entezit varlığı yönünden araştırılması, myostatin, Procollagen III N-Terminal Peptide (PIIINP) düzeylerinin saptanması, hastaların yaşam kalitesi ve yorgunluk açısından değerlendirilmesi ve hastalığın aktif veya kontrol altında olmasının bu ölçümler üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Alt ekstremite tendon, entezit, yumuşak doku ve kas değerlendirmeleri USG ile yapılmıştır. Acroqol ve MAF anketleri uygulanmış, serum myostatin ve PIIINP düzeyleri ölçülmüştür. Çalışmamıza 39 akromegali hastası ile yaş, cinsiyet, boy ve ağırlık yönünden benzer 39 sağlıklı erişkin dahil edilmiştir. Aşil tendon, plantar fasya, cilt, topuk kalınlıkları ,aşil ve patellar entezit varlığı akromegali hastalarında kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Gastroknemius medialis, vastus medialis, vastus lateralis kas kalınlığı her iki tarafta, rektus femoris kası kalınlığı ise sadece sol tarafta akromegali hastalarında kontrol grubuna göre daha düşük bulunmuştur. Vastus Medialis için sağ ve sol, vastus lateralis için sağ tarafta pennat açı değerleri akromegali grubunda kontrol grubuna göre daha düşüksaptanmıştır (p<0,05).Myostatin düzeyi akromegali hastalarında kontrol grubuna göre daha düşük, PIIINP düzeyleri iki grup arasında benzer bulunmuştur(p<0,05 ve p>0,05). MAF skoru aktif ve inaktif akromegali hasta gruplarında kontrol gruplarına göre daha yüksek, acroqol değeri aktif ve inaktif hasta gruplarında benzer bulunmuştur(p<0,05 ve p>0,05). Sonuç olarak;akromegali yumuşak doku ve tendon kalınlıklarında artışa, entezit oluşumuna, bazı kasların kalınlıklarında azalma ve mikromimarilerinde (kas gücünde azalmaya işaret eden) bozulmaya yol açabilir. Bu değişiklikler, hastaların yaşam kalitelerinde azalma ve yorgunluk artışına katkıda bulunabilir.

The aims of our study were to investigatelower extremity tendons, soft tissue, muscle groups in terms of thickness, pennation angle, and the presence of enthesitis,to evaluate the levels of myostatin, Procollagen III N-Terminal Peptide (PIIINP) and quality of life, fatigue in acromegaly patients. Thirty-nine acromegaly patients and 39healthy control subjects similar for age, sex and body mass index were enrolled. Lower extremity tendon, skin, and muscles were evaluated by ultrasound. Acroqol and MAF questionnaires were applied. The thickness of Achilles tendon, skin, plantar fascia and heel were higher in acromegaly group than the control group (p <0.05).The incidence of Achilles and patellar enthesitis were increased in the acromegaly group (p<0.05). The thickness of the gastrocnemius medial head, vastus medialis,lateralis muscles for both sides andthe left rectus femoris muscle were found to be lower in the acromegaly patients (p<0.05). PA values of the right and left vastus medialis and the right vastus lateralis were found to be decreased in the acromegaly group (p<0.05). Myostatin levels were lower in acromegaly group, and PIIINP levels were similar between the groups (p <0.05, p> 0.05). MAF score was higher in active and inactive acromegaly patients group than in control groups (p<0,05).In conclusion; acromegaly may cause to an increase in soft tissue and tendon thicknesses, enthesitis formation, decrease in the thickness of some muscles, and deterioration in microstructures (indicating decreased muscle strength). These changes may contribute to an impairment in the quality of life and an increase in fatigue in acromegaly
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12602/229806
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Dr. Birsen Öztürk Gökçe Tıpta Uzmanlık Tezi.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.