Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12602/229808
Title: Vajinal Ve Sezaryenle Doğan Yenidoğanlarda Doğum Sonrası Oksijen Saturasyonu, Perfüzyon İndeksi, Transkutanöz Pco2 Ve O2 Basınçlarının Kord Kan Gazı İle İlişkisi
Other Titles: Correlation Between Oxygen Saturation, Perfusion İndex, Transcutaneous Co2 /O2 Pressure And Cord Blood Gas İn İnfants Delivered Vaginally Or With Cesarean Section
Authors: Dr. Merve Yavuz 
Keywords: Transkutanöz monitörizasyon, perfüzyon indeksi, geçiş dönemi, umbilikal kord kan gazı;Transcutaneous monitoring, perfusion index, transitional period, umbilical cord blood gases
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Abstract: 
Doğum sonrası geçiş döneminde fetüs ve yenidoğanın iyilik halinin değerlendirilmesi, resüsitasyon gerekliliğinin belirlenmesi, intrauterin dönemden neonatal yaşama geçiş sırasındaki fizyolojik değişikliklerin izlenmesi, oksijenizasyon/alveolar ventilasyon ile perfüzyon ve dolaşımın değerlendirilmesi önemlidir.
Bu çalışmada vajinal ve sezaryenle doğan term ve terme yakın bebeklerde geçiş döneminde ölçülen noninvaziv yöntemler olan oksijen saturasyonu, perfüzyon indeksi, transkutanöz CO2 ve O2 basınç ölçümlerinin umbilikal kord kan gazı değerleriyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Çalışmaya Şubat - Nisan 2017 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde sağlıklı 64 term bebek dahil edildi. Olgulardan umbilikal arter ve venden kan gazı çalışıldı. Her bebekten sternumdan transkutanöz TcPO2 ve TcPCO2 ,nabız oksimetre ile preduktal SpO2 ve Pİ değerleri kaydedildi.
Vajinal doğanların SpO2 ve Pİ değerleri sezaryenle doğanlardan yüksek bulundu. Vajinal doğanların UA ve UV PO2 ile Pİ arasında ilişki saptandı. Sezaryenle doğanlarda UA ve UV PO2 ile Pİ arasında ilişki saptanmadı. Perfüzyon indeksinin değişiminin zamanla ilişkisinin olmadığı, Pİ‟nin SpO2‟den önce kararlı duruma geldiği görüldü.
108
Örnekler Bland-Altman yöntemiyle karşılaştırıldığında; sezaryenle doğanlarda UA ve UV PCO2 ile TcPCO2 arasında uyum ve ilişki bulundu. Vajinal doğanlarda UA kan gazı değerleri ile transkutan ölçümler arasında uyum bulunmazken UV değerleriyle TcPCO2 - TcPO2 arasında uyum bulundu.
Doğum sonrası geçiş döneminin oksijenasyon ve dolaşımının monitörizasyonunda noninvaziv Pİ,TcPO2 ve TcPCO2 ölçümleri, kord kan gazı değerlerinin yerine geçemese de umut vadetmektedir.

Judgement of fetal/neonatal well-being, evaluation of need for ressuscitation, monitoring of physiological changes during fetal-neonatal transition period and assessment of oxygenation/alveolar ventilation and circulation/perfusion are considered important in transition period after delivery.
The aim of this study is to investigate the correlation between non-invasive methods -oxygen saturation (SO2), perfusion index (Pİ), transcutaneous CO2 /O2 pressure (TcPCO2/TcPO2) and cord blood gas parameters in term or near term infants delivered vaginally or with cesarean section.
Sixty four healthy term/near term infants were enrolled into this study conducted between February and April 2017 in Gazi University Medical Faculty Hospital. Umbilical artery and umbilical vein blood gases were analysed in each case. TcPO2/TcPCO2 values were measured transcutaneously from sternum while values of SpO2 and Pİ were recorded with pulse-oximeter attached to right arms of each infant.
SpO2 and Pİ values of vaginal births were significantly higher than those of born with cesarean section. A significant correlation between Pİ and PO2 values of both UA and UV was found in vaginal group while no correlation was
110
found in caesarean group. The trend of perfusion index was time independent, and Pİ reached stability before SpO2.
When the samples were compared with the Bland-Altman method; PCO2 of both UA and UV were found to be compatible with TcPCO2 in infants born with cesarean section. In vaginal birth, while there was no correlation between UA blood gas values and transcutaneous measurements, there was a correlation between TcPCO2 /TcPO2 values of UV .
Although they can not substitute cord blood gas values, noninvasive Pİ, TcPO2 and TcPCO2 measurements are promising, in the monitoring of oxygenation and circulation of postnatal transitional period.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12602/229808
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat
DR. MERVE YAVUZ TIPTA UZMANLIK TEZİ.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.