Now showing items 1-20 of 5418

   Subject
   . [4]
   1.yazın çevirisi 2.dil öğretimi 3.çeviride karşılaşılan problemler 1.literary translation 2.language teaching 3. Translation problems [1]
   147'ler,114 ve115 sayılı kanun,üniversite,27 Mayıs 1960 darbesi [1]
   15.yy ve 16.yy. Osmanlı Saray Kumaşları,Moda Tasarımı,Renk Desen ve Kompozisyon Özellikleri,15.th and 16.th century.,Ottoman Palace Fabrics,Fashion Design,Colour,Pattern and Design Properties [1]
   1922'DE BİGA'DA YUNANLILAR TARAFINDAN DÜZENLENEN [1]
   1922'de İzmir'de Yapılan Miting [1]
   2008 Küresel Krizi,Türk Bankacılık Sektörü,Ekonomik Kriz [1]
   2009 Ortaöğretim Müzik Programı,Müzik Öğretmenleri,Anadolu Liseleri [1]
   2009 SBS [1]
   2012-2013 eğitim-öğretim yılı 1.sınıf değişiklikleri,birinci sınıf öğretmeni,birinci sınıf öğrenci velisi [1]
   36-72 Ay,Oyuncak,Gelişim Alanı,36-72 Month,Toys,Developmental Area [1]
   4+4+4 Eğitim Sistemi,okul yöneticisi,öğretmenler [1]
   4-7 yaş,başlangıç keman eğitimi [1]
   4MAT Öğrenme Stili Modeli,Kesirler,Ders Kitabına Dayalı Öğretim,4MAT Learning Styles Model,Fractions,Teaching of Textbook [1]
   4Mat öğretim modeli,Oran ve Orantı,öğrenme stili [1]
   5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı,Ortaokul,Matematik Öğretmeni. [1]
   5.sınıf öğrencileri,görsel sanatlar eğitimi,yaratıcı drama, kontrol grubu,deney grubu,tutum ölçeği,The fifth grade students,visual arts class,the creative drama ,T test analysis ,experiment class ,control class. [1]
   5E Öğrenme döngüsü modeli yapılandırmacı yaklaşım sorgulayıcı araştırma kimya eğitimi 5E learning cycle model constructivist approach in [1]
   5E öğrenme döngüsü modeli,kesirler matematik eğitimi,resim analizi [1]
   5E Öğrenme Döngüsü Modeli,Matematik Öğretimi,Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri,5E Learning Cycle Model,Mathematics Teaching,Van Hiele Geometric Thinking Levels [1]